HP Deskjet D1455 Printer hjælp

background image

HP Deskjet D1400 series

Windows Hjælp

background image

HP Deskjet D1400 Printer series

Hjælp til HP Photosmart-software

background image

© 2007 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Meddelelser fra Hewlett-
Packard Company

Med forbehold for ændringer uden
varsel.
Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion, bearbejdning eller
oversættelse af dette materiale er
forbudt uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Hewlett-Packard, med
undtagelse af det, der er tilladt i henhold
til loven om ophavsret.
De eneste garantier for HP-produkter
og -services findes i de erklæringer om
begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services.
Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig
for tekniske eller redaktionelle fejl eller
udelader heri.

Ophavsret

Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er
registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation.
TrueType er et amerikansk varemærke
tilhørende Apple Computer, Inc.
Adobe, AdobeRGB og Acrobat er
varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporated.

Terminologi og
konventioner

Der benyttes følgende terminologi og
konventioner i denne brugervejledning.

Termer

Der henvises også til HP Deskjet-
printeren som

HP Deskjet

,

HP-

printeren

eller

printeren

.

Forsigtigheds- og
advarselsmeddelelser

Forsigtig!

angiver en mulig skade på

HP Deskjet-printeren eller på andet
udstyr. Eksempel:

Forsigtig!

Rør ikke

blækpatronens dyser eller
kobberkontakter. Berøring kan
forårsage tilstopning, blækfejl samt
dårlig elektrisk forbindelse.

Advarsel!

angiver en fare for dig eller

andre personer. Eksempel:

Advarsel!

Opbevar nye og

brugte blækpatroner uden for
børns rækkevidde.

Hjælp til handicappede

HP-printeren omfatter en række
funktioner, der gør den tilgængelig for
personer med handicap.

Visuel

Printersoftwaren er tilgængelig for
brugere, der er synshæmmede eller har
forringet syn, via brugen af Windows-
indstillingerne og -funktionerne for
Hjælp til handicappede. Den
understøtter også hjælpeteknologi,
f.eks. skærmlæsere, Braille-læsere og
tale-til-tekst-programmer. Af hensyn til
personer, der er farveblinde, har
farvede knapper og faner, der er brugt i
softwaren og på HP-printeren, enkel
tekst eller enkle ikoner, der illustrerer
den pågældende handling.

Mobilitet

Funktionerne i printersoftwaren kan
udføres via tastaturkommandoer for
brugere, der er bevægelseshæmmede.
Softwaren understøtter også Windows-
indstillinger for Hjælp til handicappede,
f.eks. Faste taster, Til/fra-taster,
Filtertaster og Musetaster.
Printerdæksler, -knapper, -papirskuffer
og -papirstyr kan betjenes af brugere
med reducerede kræfter og reduceret
rækkevidde.

Support

Du kan få yderligere oplysninger om
hjælp til handicappede for dette produkt
og HP's bestræbelser for at opnå
produkttilgængelighed på HP's
websted:

www.hp.com/accessibility

.