HP Deskjet D1455 Printer Hjelp

background image

HP Deskjet D1400 series

Windows-hjelp

background image

HP Deskjet D1400-skriverserien

Hjelp til HP Photosmart-programvare

background image

© 2007 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Merknader fra Hewlett-
Packard Company

Opplysningene som fremkommer i
dette dokumentet kan endres uten
forvarsel.
Med enerett. Reproduksjon, tilpasning
eller oversetting av dette materialet er
forbudt uten skriftlig tillatelse på forhånd
fra Hewlett-Packard, med unntak av det
som er tillatt ifølge lover om
opphavsrett.
De eneste garantiene som innrømmes
for HP-produkter og tjenester er de som
eksplisitt fremkommer i
garantierklæringene som følger med
slike produkter og tjenester. Ingen deler
i dette materialet skal fortolkes som en
ekstra garanti. HP skal ikke holdes
ansvarlig for redaksjonelle feil eller
utelatelser som finnes i dette
dokumentet.

Opphavsrett

Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er
registrerte varemerker for Microsoft
Corporation.
TrueType er et varemerke i USA for
Apple Computer, Inc.
Adobe, AdobeRGB og Acrobat er
varemerker for Adobe Systems
Incorporated.

Begreper og konvensjoner

Følgende begreper og konvensjoner
brukes i denne brukerhåndboken.

Begreper

HP Deskjet-skriveren omtales også
som

HP Deskjet

,

HP-skriver

eller

skriver

.

Forsiktig og advarsel

Forsiktig

indikerer fare for skade på

HP Deskjet-skriveren eller annet utstyr.
For eksempel:

Forsiktig

Ikke ta på blekkdysene

eller kobberkontaktene. Berøring
av disse delene kan føre til
tilstopping, sviktende blekktilførsel
og dårlig elektrisk forbindelse.

Advarsel

indikerer fare for

personskade. For eksempel:

Advarsel

Både nye og brukte

blekkpatroner må oppbevares
utilgjengelig for barn.

Tilgjengelighet

HP-skriveren inneholder en rekke
funksjoner som gjør den tilgjengelig for
personer med funksjonshemminger.

Synshemming

Skriverprogramvaren er tilgjengelig for
brukere med synshemminger eller
nedsatt syn gjennom bruken av
tilgjengelighetsalternativer og -
funksjoner i Windows. Den støtter også
ulike typer hjelpemiddelteknologi, for
eksempel skjermlesere, Braille-lesere
og tale-til-tekst-programmer. For
brukere som er fargeblinde, har fargede
knapper og kategorier i programvaren
og på HP-skriveren enkel tekst eller
ikonetiketter som beskriver handlingen.

Bevegelseshemming

For brukere med bevegelseshemming
kan funksjonene i skriverprogramvaren
utføres ved hjelp av
tastaturkommandoer. Programvaren
støtter også tilgjengelighetsalternativer
i Windows, som Trege taster,
Veksletaster, Filtertaster og
Musetaster. Skriverdekslene,
knappene, papirskuffene og
papirførerne kan håndteres av brukere
med begrenset styrke og rekkevidde.

Støtte

Hvis du vil ha mer informasjon om
tilgjengeligheten til dette produktet og
HPs forpliktelse til
produkttilgjengelighet, går du til HPs
nettsted på:

www.hp.com/accessibility

.