HP Deskjet D1455 Printer Hjälp

background image

HP Deskjet D1400 series

Windows-hjälp

background image

HP Deskjet D1400 Printer series

Hjälp för HP Photosmart-programvaran

background image

© 2007 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Meddelanden från Hewlett-
Packard

Informationen i detta dokument kan
komma att bli inaktuell utan föregående
meddelande.
Med ensamrätt. Detta material får inte
reproduceras, anpassas eller
översättas utan föregående skriftligt
tillstånd från Hewlett-Packard, förutom
vad som är tillåtet enligt lagen om
upphovsrätt.
De enda garantier som gäller för HP-
produkter och -tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i
det här dokumentet ska tolkas som en
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska eller redaktionella fel eller
utelämnanden i detta dokument.

Tillkännagivanden

Microsoft, MS, MS-DOS och Windows
är registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation.
TrueType är ett i USA registrerat
varumärke som tillhör Apple Computer,
Inc.
Adobe, AdobeRGB och Acrobat är
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated.

Termer och konventioner

Följande termer och konventioner
används i den här användarhandboken.

Termer

HP Deskjet-skrivaren kallas också för

HP Deskjet

,

HP-skrivaren

eller

skrivaren

.

Viktigt och varningar

Viktigt!

anger att HP Deskjet-skrivaren

eller annan utrustning kan skadas.
Exempel:

Viktigt

Vidrör inte

bläckmunstyckena eller
kopparkontakterna på
bläckpatronerna. Om du vidrör
dessa delar kan de täppas till,
vilket medför otillräcklig
bläcktillförsel och dålig elektrisk
anslutning.

En

Varning

anger att du eller någon

annan kan skadas. Exempel:

Varning

Förvara både nya och

använda bläckpatroner utom
räckhåll för barn.

Hjälpmedel

Din HP-skrivare har ett antal funktioner
som gör den lättare att använda för
människor med funktionshinder.

Syn

Genom Windows alternativ och
funktioner för hjälpmedel blir
skrivarprogrammet tillgängligt för
användare med nedsatt syn. Det kan
även användas med de flesta typer av
hjälpteknik, t.ex. skärmläsare, Braille-
läsare och tal-till-text-program. För att
underlätta för användare som är
färgblinda är de färgade knapparna och
flikarna som används i programmet och
på HP-skrivaren försedda med enkla
text- eller ikonetiketter som informerar
om lämplig åtgärd.

Rörlighet

För att underlätta för användare som är
rörelsehindrade kan funktionerna i
skrivarprogrammet utföras med
tangentbordskommandon.
Programmet kan även användas med
Windows hjälpmedel, t.ex. Tröga
tangenter, Låstangenter, Tangentfilter
och Mustangenter. Skrivarens luckor,
knappar, pappersfack och
pappersledare kan hanteras av
användare med begränsad rörlighet.

Support

Mer information om bruk av den här
produkten för funktionshindrade och
HP:s strävan efter produkttillgänglighet
hittar du på HP:s webbplats:

www.hp.com/accessibility

.